Supporting Creativity: A Hands-On Industry Collaboration Case Study in Interior Architecture

 

ABSTRACT Various examples point to the advantages of using hands-on education approaches in interior architecture undergraduate education. The interdisciplinary nature of the field requires both theoretical knowledge, as well as practical knowledge be readily made available to students. The university has coupled with an industrial partner to identify and propose solutions to an actual market demand. This study aims to evaluate results of hands-on learning experiences in a product design course in interior architecture education. The study results are based on qualitative case-study research that took place in Modern Furniture Design (MFD) course. The mentioned course is a must course of Kirikkale University’s 5.th term curriculum. The case-study presented here has been conducted in the course in the fall semester of 2019-2020 education year. Data has been collected using two sets of anonymous surveys; one from students, and the other from academic staff and industry representatives. The paper firstly discusses the concept of hands-on learning. Then the design factors that were used to define the borders of the product have been introduced. Finally the paper presents the method and moves on to discuss relevant findings of the study, in which the hands-on learning method has been applied to an actual market requirement. ÖZET İç mimarlık lisans eğitiminde uygulamalı eğitim yaklaşımlarının kullanılmasının avantajlarına çeşitli araştırmalarda işaret edilmektedir. Alanın disiplinlerarası doğası, hem teorik bilginin hem de pratik bilginin öğrencilere kolayca sunulmasını gerektirir. Üniversite, gerçek bir pazar talebine çözümler belirlemek ve önermek için endüstriyel bir ortakla işbirliğine gitmiştir. Bu çalışma, iç mimarlık eğitimindeki bir ürün tasarımı dersinde uygulamalı öğrenme deneyimlerinin sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma sonuçları, Çağdaş Mobilya Tasarımı (ÇMT) dersinde yer alan nitel vaka çalışmasına dayanmaktadır. Söz konusu ders, Kırıkkale Üniversitesi 5. dönem müfredatının zorunlu bir dersidir. Burada sunulan örnek olay, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde derste yapılmıştır. Veriler biri öğrencilerden, diğeri ise akademik personel ve sektör temsilcilerinden olmak üzere, iki grup anonim anket kullanılarak toplanmıştır. Makalede öncelikle uygulamalı öğrenme kavramı tartışılmaktadır. Daha sonra ürünün sınırlarını belirlemek için kullanılan tasarım faktörleri tanıtılmıştır. Son olarak makale, yöntemi sunar ve uygulamalı öğrenme yönteminin gerçek bir pazar gereksinimine uygulandığı çalışmanın ilgili bulgularını tartışmaya devam eder.