Afet Yönetiminde Yapı Bilgi Modellemesi Uygulamaları

 

ÖZET Afet yönetimi için tasarlanan bilgi ve iletişim teknolojileri, devam eden bir kriz sırasında daha iyi planlama ve koordinasyon için gerekli bilgileri sağlamayı hedeflemektedirler. Bu bağlamda yapılarla ilgili tüm verileri barındırmak üzere geliştirilen Yapı Bilgi Modelleme (YBM) teknolojisinin de afet ve acil durum yönetimi alanı çalışmalarında kullanılmasına olan ilgi artmaktadır. Bu makale, afet yönetimi alanında YBM tabanlı sistemlerin potansiyelini ortaya koymak amacıyla YBM tabanlı yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik araştırmaları incelemektedir. Çalışma kapsamında incelenen araştırmalar, afet yönetimi aşamaları ve kullanılan teknolojilere göre sınıflandırılmakta ve son kullanıcılara ulaşmış önemli dört uygulama örneği tanıtılmaktadır. YBM teknolojisinin afet yönetimi stratejilerine dahil edilmesinin faydaları vurgulanarak gelecekteki araştırma ve uygulama alanları için bir çerçeve sunulmaktadır. Çalışmanın sonucunda, YBM tabanlı uygulama verilerinin, kurtarma ekiplerine kritik bina bilgilerini sağlayabildiği ve yardımın verimliliğini artırarak güvenlik risklerini azaltmaya katkı yaptığı görülmektedir. Ayrıca, kent yönetimlerinin YBM tabanlı sistemlere geçişinin şehirlerimizin dayanıklılığını arttırmak için önemli olduğu anlaşılmaktadır. Building Information Modeling Applications in Disaster Managemet ABSTRACT Information and communication technologies designed for disaster management aim to provide the necessary information for better planning and coordination during an ongoing crisis. In this context, it is natural that Building Information Modeling (BIM) technology, which is developed to accommodate all data related to buildings, is also used in the field of disaster and emergency management. This study reviews research articles on developing new technologies using BIM-based systems in the field of disaster management, classifies these studies according to the stages of disaster management and technologies used, and describes four important examples that have reached end users. It provides a framework for future research and application areas, emphasizing the benefits of incorporating BIM technology into disaster management strategies. It is seen that BIM-based data can provide critical building information to rescue teams and contribute to reducing security risks by increasing the efficiency of the response. The transition to BIM-based systems is important for city authorities to increase the resilience of our cities.